העתיד האנרגתי היבשתי בישראל

חיפושי נפט וגז הנשענים על עשרות שנות נסיון ובשקיפות מלאה

operations in israel

אודותינו

גלוב אקספלוריישן (י.ח.ד.) שותפות מוגבלת הינה שותפות ציבורית שהוקמה למטרת חפושי נפט וגז הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב (סימול:GLEX) משנת 2010…

הפוטנציאל היבשתי

ישראל ממוקמת במזרח הים התיכון,  כשגבולה המזרחי הוא שבר התזוזה של ים המלח. מזרח הים התיכון הוא "מחוז של נפט וגז" עם שכבות מכילות נפט וגז בים וביבשה…

חדשות

פרויקטים

בהתבסס על בדיקות וניתוח ממצאים שנחשפו בקידוחים,  שותפות גלוב מתמקדת בשכבות ובמלכודות נפט וגז עמוקות שכמעט ולא נקדחו במרכז, ולא נקדחו כלל בצפון ישראל ורישיונותיה מצויים באזורים המבטיחים ביותר למציאת נפט וגז בשכבות עמוקות…

מנהיגות

גלוב אקספלוריישן (יחד) שותפות מוגבלת והשותף הכללי גלוב חפושי נפט בע"מ, שכינוים יחדיו לשם הנוחות GOE, נוסדו בשנת 2009 בעקבות יוזמתם של גיאולוג בעל השראה ואנשי עסקים עם חזון להקמת שותפות לחיפושי נפט וגז ביבשה בישראל.

Company profile

Globe Exploration (Y.C.D) Limited Partnership, and it's general partner, Globe Oil Exploration Ltd. jointly referred to as GOE, were incoroprated in 2009 as a result of the team-up of an inspired geologist and visionary investors in a venture of exploring fo in shore oil and gas in Israel.